Vaccinatie, fake news en nachttreinen

Op 28 mei kwamen weer verschillende commissies van het Benelux parlement samen.

De commissie sociale zaken, volksgezondheid, onderwijs en sport nodigde de heer Prof. Dr. Marc Noppen ( CEO Universitair Ziekenhuis Brussel )en de heer Henri Lewalle (Coopération Transfrontalière en Santé et Observatoire Européen de la Santé Transfrontalière) uit om de vaccinatiestrategie te bespreken als opvolging van haar aanbeveling over grensoverschrijdende samenwerking voor het bestrijden van pandemieën.

Beide heren waren het erover eens dat alles nog niet achter de rug is en dat er werk moet worden gemaakt van voorbereidingen voor eventuele toekomstige pandemieën of rampen. De heer Noppen hoopt dat mensen die nu nog twijfelachtig staan tegenover vaccinatie op verschillende manieren zullen kunnen worden overtuigd om zich te laten vaccineren.

De heer Lewalle legde de nadruk op het belang van  grensoverschrijdende samenwerking voor vaccinatie en voorbereiding voor de toekomst. De rol van de Europese Unie is bijzonder belangrijk, zodat  er geen grote verschillen tussen de lidstaten optreden. Hij benadrukte eveneens het belang van de eerstelijnsgeneeskunde.

De commissies Grensoverschrijdende samenwerking en Justitie en Veiligheid gingen van start met het thema “Fake News / Desinformatie”. Prof. dr. Michaël Opgenhaffen, Instituut voor Mediastudies, KULeuven en Centre for Linguistics, Universiteit Leiden, werd daarvoor uitgenodigd voor een uiteenzetting. Hij legde uit dat desinformatie een bijzonder veelzijdig concept is, zowel op het vlak van auteurs, inhoud en techno-commerciële mechanismes (platform, newsmedia, newsconsument).

Om deze fenomenen aan te pakken, raadt hij de overheid aan om in te zetten op onderzoek, mediageletterdheid en kwaliteitsjournalistiek. De academische wereld is volop bezig met onderzoek en het ontwikkelen van detectietools.

De commissie Economie, Landbouw en Energie werkte verder aan haar aanbeveling over de biologische landbouw.

De commissie Financiën en Mobiliteit hield een hoorzitting over het thema “perspectief en evolutie van de nachttreinen”. Verschillende experten werden uitgenodigd:

  • De heer Kurt Bauer van de Oostenrijkse nationale spoorwegoperator ÖBB
  • De heer Marc Hoffmann van de Luxemburgse nationale spoorwegoperator CFL
  • De heer Wolff van de Nederlandse nationale spoorwegoperator NS

Uit deze tussenkomsten bleek dat de interesse in nachttreinen steeds belangrijker wordt, maar dat er nog een aantal obstakels zijn om op korte termijn een goed Europees aanbod uit te werken. Zo moeten er belangrijke investeringen worden voorzien voor hedendaags materiaal, is er nood aan een betere harmonisering van de verschillende systemen en homologaties, een gelijk speelveld met andere transportsectoren en een goede interconnectiviteit van de verschillende Europese spoornetwerken.