Vaccinatie, CO2-belasting en handelsrelaties

Op 30 april 2021 organiseerde het Benelux parlement opnieuw een commissiedag.

De commissie voor de Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport heeft zijn prioriteiten voor de komende maanden vastgelegd. In mei zal de commissie, in navolging van haar recente aanbeveling  over grensoverschrijdende samenwerking in de bestrijding van pandemieën, aandacht besteden aan de vaccinatiestrategieën in de Benelux landen.

Over de eventuele oprichting van een BeNe Liga in het voetbal en de gevolgen hiervan zal nog in het voorjaar een dialoog plaatsvinden met de verschillende voetbalfederaties.

Verder zal de commissie werkzaamheden wijden aan de thema’s frauduleuze uitzendkantoren, grensoverschrijdende studentenmobiliteit en voedselveiligheid.

De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Financiën en Mobiliteit hebben deze commissiedag gewijd aan het thema “Harmonisering van de belasting op CO2-emissies”. De heren Laurent Willaert (Febiac) en de heer Wim De Wulf (Belgische Petroleum Federatie) werden uitgenodigd voor een uiteenzetting over dit onderwerp. De heer Willaert legde uit dat de Belgische automobilist al veel belast wordt en pleit dan ook voor een taxshift in plaats van een nieuwe belasting. Hij roept de overheid op om werk te maken van een duidelijk plan om particulieren aan te zetten om over te stappen op elektrische wagens en de nodige inspanningen te doen voor het ondersteunen en ontwikkelen van de nodige infrastructuur. De heer De Wulf pleit ervoor om niet enkel stil te staan bij de CO2 emmissies bij de uitlaat. Er moet werk worden gemaakt van een breder kader dat ook rekening houdt met andere aspecten (well-to-wheel) zodat alle technologieën aan bod kunnen komen en er steeds ruimte blijft voor nieuwe technologische evoluties.

De commissie Buitenlandse Zaken hield een hoorzitting in het kader van de Benelux-visie over de handelsrelaties. De heer Rupert Schlegelmilch, adjunct-directeur-generaal DG Trade van de Europese Commissie, gaf een uiteenzetting over de EU-handelsrelaties en de handelsakkoorden met China en Mercosur.