De Benelux richting klimaatneutraliteit

De commissiedag van 23 april 2021 werd gewijd aan de voorbereiding van het themadebat van de plenaire vergadering van juni 2021. Daarom werd een vergadering van de verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Economie, Landbouw en Energie & Financiën en Mobiliteit & Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport georganiseerd. Het secretariaat-generaal van de Benelux Unie hield een presentatie over de Benelux richting klimaatneutraliteit.