Landbouw, artificiële intelligentie en handelsrelaties

Op 2 april 2021 hield het Benelux parlement een commissiedag in de Belgische Senaat.

In de commissie Economie, Landbouw en Energie werd gewerkt over het thema duurzame landbouw in de Benelux. Het voorstel van aanbeveling over dit onderwerp wordt tijdens de volgende weken verder uitgewerkt. Mevrouw Grovonius (B) werd aangeduid als rapporteur voor het thema economisch herstel en relance van het toerisme na de coronocrisis. De commissie wenst op de plenaire zitting van december 2021 een aanbeveling over deze problematiek aan het Benelux parlement te kunnen voorleggen.

In de Commissie Grensoverschrijdende samenwerking werd prof. Dr. Emile Aarts (professor computer science, Tilburg University, chair wg social acceptance and inclusion) van de Nederlandse AI Coalitie als spreker gehoord in het kader van de werkzaamheden rond de digitale Benelux. Hij legde uit dat de Europese Unie heeft gekozen voor een mensgerichte benadering van kunstmatige intelligentie. Hij sprak eveneens over het ELSAlabs-project dat samenwerkingsverbanden wenst op te zetten om op basis van beschikbare data en artificiële intelligentie fenomenen uit de samenleving te analyseren en mensgerichte oplossingen uit te werken.

In de Commissie Buitenlandse zaken werden de werkzaamheden rond de Benelux-visie in verband met de handelsrelaties aangevat. Mevrouw Julie Bynens, secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken van de Vlaamse overheid (B) hield een uiteenzetting over het Vlaams beleid inzake buitenlandse handel. Ze legde de nadruk op het belang van de EU als hefboom voor de internationale handel. De Vlaamse overheid engageert zich ook om bij het uitbouwen van haar handelsrelaties in te zetten op duurzame ontwikkeling en mensenrechten.