Plenaire zitting van 19 maart 2021: Live streaming

Op 19 maart 2021 om 10u15 gaat de plenaire vergadering van het Benelux parlement door in de Belgische Senaat. Programma.

In de voormiddag staat de goedkeuring van het voorstel van aanbeveling betreffende de internationale voetbalveiligheid en de aanpak van racisme centraal. Daarnaast worden door de rapporteurs tussentijdse verslagen voorgesteld over de werkzaamheden rond Brexit, belasting op CO2-emmissies, nachttreinen, illegale drugshandel en georganiseerde criminaliteit en economisch herstel en relance van het toerisme na de coronacrisis.

In de namiddag zal mevrouw Sophie Wilmès, minister van Buitenlandse Zaken (B) de prioriteiten 2021 van het Belgisch Voorzitterschap van de Benelux Unie uiteen zetten aan de hand van een videoboodschap.

Vanaf 14u30 zal een themadebat doorgaan over de internationale samenwerking in de strijd tegen COVID-19, ingeleid door mevrouw Patricia Creutz, voorzitster van het Beneluxparlement.

Het debat zal zich daarna toespitsen op een aantal specifieke subthema’s:

 • Thema samenwerking van de ziekenhuizen en vaccinatiestrategie

Deel 1. Samenwerking van de ziekenhuizen

 • Inleidende uiteenzetting door de heer Daniel Senesael, voorzitter van de commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport, en mevrouw Patricia Creutz, rapporteur – Toelichting van de werkzaamheden en het voorstel van aanbeveling
 • Uiteenzetting door de heer Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (België)
 • Debat
 • Stemming over het voorstel van aanbeveling

Deel 2. Vaccinatiestrategie

 • Uiteenzetting door prof. dr. Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel (België)
 • Uiteenzetting door de heren Roland Driece, directeur Internationale Zaken, en Victor Sannes, directeur Vaccins, van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Nederland) en door mevrouw Anne CALTEUX, Eerste regeringscommissaris bij het ministerie van Volksgezondheid (Luxemburg) – videoconferentie
 • Uitwisseling van best practices met de heer Bertel Haarder, voorzitter van de Noordse Raad, en de heer Andrius KUPČINSKAS, voorzitter van de Baltische Assemblee
 • Debat
 • Thema intrafamiliaal geweld
  • Inleidende uiteenzetting door mevrouw Gwenaëlle Grovonius, rapporteur – Toelichting van de werkzaamheden en het voorstel van aanbeveling
  • Uiteenzetting door de heer Vincent Van Quickenborne, Vice-eersteminister en minister van Justitie (België)
  • Debat
  • Stemming over het voorstel van aanbeveling
 • Thema telewerk en afstandskantoren
  • Inleidende uiteenzetting door de heer Yves Evrard, voorzitter van de commissie Financiën en Mobiliteit, en de heer Benoît Piedboeuf, rapporteur – Toelichting van de werkzaamheden en het voorstel van aanbeveling
  • Uiteenzetting door de heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk (België) – videoconferentie
  • Debat
  • Stemming over het voorstel van aanbeveling

Over de thema’s samenwerking van de ziekenhuizen, intra familiaal geweld en telewerk en afstandskantoren worden aanbevelingen ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering.

De plenaire vergadering wordt rechtstreeks gestreamd via het Youtube kanaal van de Belgische Senaat.