Eerste commissiedag 2021: Intra-familiaal geweld en CO2-taxatie

Op 15 janurai 2021 organiseerde het Benelux Parlement de eerste commissiedag van 2021. 

 In de commissie Justitie & Veiligheid vond een tweede hoorzitting plaats in het kader van intra-familiaal geweld tijdens de COVID-19 crisis met gastspreker Jitske Bosch (Nederlandse ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Zij lichtte toe dat in Nederland er in de afgelopen periode geen toename in de meldingen zijn geweest, wel in het aantal adviesvragen en mensen die laagdrempelige hulp zoeken. 

In Nederland werden maatregelen getroffen die uitgaan van nauw contact tussen de verschillende stakeholders, voldoende opvangplekken, bewustwording creëren bij slachtoffers en hun omgeving, laagdrempelig kunnen melden en specifieke aandacht voor kwetsbare gezinnen. 

Het is verbazend dat in Nederland geen significante toename van huiselijk geweld is geconstateerd terwijl dit wel het geval was in België, Luxemburg en Frankrijk. Deze vraag puzzelt de ambtenaren in Nederland ook, echter los daarvan worden er wel maatregelen genomen.

De verenigde commissies Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Financiën en Mobiliteit blikten in hun vergadering van 15 januari 2021 terug naar de drie hoorzittingen die zij hebben georganiseerd over het thema “Harmonisering van de belasting op CO2-emissies”. De leden bespraken ook een aangepast voorstel van aanbeveling met betrekking tot dit thema, dat door corapporteur Jean-Philippe Florent was opgesteld. Er was nog geen overeenstemming over de inhoud van de aanbeveling.