Commissiedag 9 oktober 2020

Op 9 oktober 2020 kwamen verschillende commissies samen in Brussel.

De Commissie Sociale Zaken werkte verder aan het thema van de Benelux samenwerking in de strijd tegen COVID 19. De heer Lewalle van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen, gespecialiseerd in grensoverschrijdende gezondheidsmateries, schetste de situatie op het vlak van gezondheid sinds de uitbraak van de COVID 19 pandemie. Hij besprak eveneens concrete problemen en goede praktijken uit de “Grande Région”. Hij gaf een aantal aanbevelingen mee aan de commissieleden en riep de politici uit de hele Europese Unie op om werk te maken van samenwerkingen om de gezondheid en het comfort van de patiënten te verbeteren.

De verenigde Commissies van Financiën en Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat ontving de Nederlandse expert, dhr. Herman Vollebergh, in het kader van haar werkzaamheden rond de harmonisering van de belasting op CO2-emissies. De spreker benadrukte dat het belangrijk is om CO2-taxatie niet los te zien van andere belastingen en dat er grote verschillen zijn in de structuur van de belastingen tussen de drie landen. Hij gaf eveneens feedback over het voorstel van aanbeveling dat de commissie voorbereidt voor de plenaire zitting van maart 2021.