Drugs en nachttreinen

Op 30 oktober 2020 kwamen de commissies Justitie en Veiligheid en Financiën en Mobiliteit samen tijdens een hybride commissievergadering in Brussel.

De Commissie Justitie en Veiligheid wijdde haar werkzaamheden aan de illegale drugsindustrie en georganiseerde criminaliteit. In dat kader hoorde de commissie mevrouw Charlotte Colman, professor criminologie aan de Universiteit Gent. Ze legde uit dat de drugsmokkel in België en Nederland sterk verweven is en benadrukte de nood om samen aan een oplossing te werken.

De Commissie Financiën en Mobiliteit ontving de heer Mario Cools, hoogleraar aan de Universiteit van Luik, in het kader van haar werkzaamheden rond het thema “Perspectief en evolutie van de nachttreinen”. Uit de uiteenzetting en het debat bleek dat de gekende hindernissen van het grensoverschrijdend treinverkeer steeds weer blijven opduiken en dat daar nog veel werk aan de winkel is. De Commissie Financiën en Mobiliteit zal dit blijven opvolgen.