Overleg tussen Nederland en België over het sluiten van de grenzen

Op 13 juli 2020 heeft de Belgische Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken Pieter De Crem overleg gehad met zijn Nederlandse ambtgenoot, Minister Ferd Grapperhaus. Het overleg vond plaats in Baarle-Nassau.

De maatregelen die zowel België als Nederland sinds maart uitvaardigden om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan zorgden voor bijzondere uitdagingen in de Belgisch-Nederlandse grensstreek. De invoering van grenscontroles en van het concept “essentiële en niet-essentiële verplaatsingen” vereisten permanente opvolging en coördinatie tussen beide regeringen.​“Corona plaatste ons voor een re​aliteit die we nog nooit eerder hebben ervaren. Beide regeringen namen maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hoewel de filosofie aan beide kanten van de grens hetzelfde was, zijn er ook een aantal verschillen tussen onze beide landen. Permanent overleg was dus nodig. Vandaag zetten we een nieuwe stap in dat proces waarbij we samen terugblikken op de voorbije periode, lessen trekken en nu de analyse maken over hoe we in de toekomst zaken anders en beter kunnen aanpakken”, aldus Minister De Crem.

Het Beneluxparlement pleitte op 18 mei 2020 in een brief aan de drie regeringen om dringend een perspectief voor de opening van de grenzen te bieden aan de bevolking. Het ontving veel klachten van de bewoners van de grensgebieden die veel praktische problemen ondervonden ( https://www.beneluxparl.eu/nl/2020/05/19/perspectief-opening-grenzen/​​)​.De evaluatie van de Benelux-samenwerking in het kader van de COVID19-crisis zal één van de grote thema’s worden voor de werkzaamheden van het Benelux parlement in het najaar. Tijdens voorbereidende commissievergaderingen en de plenaire zitting van december zal er gewerkt worden aan een reeks aanbevelingen in dit verband.