Vergadering met de Baltische Assemblee en de Noordse Raad

Op 4 september 2020 hebben de voorzitters van het Benelux parlement, de Baltische Assemblee en de Noordse Raad deelgenomen aan een digitale vergadering.

Tijdens deze bijeenkomst bespraken de parlementariërs onderwerpen als de situatie in Wit-Rusland, COVID-19, en gezamenlijke inspanningen om de democratie in Europa te versterken.

Tijdens de besprekingen over COVID-19 werd duidelijk dat de drie regio’s tijdens de pandemie voor grotendeels dezelfde uitdagingen stonden. Elke regio heeft melding gemaakt van grensproblemen en een gebrek aan coördinatie van de verschillende beperkingen. De regionale samenwerking heeft niet optimaal gewerkt en er zijn veel lessen te leren uit deze crisis. De uitwisseling van ervaringen en beste praktijken tussen het Benelux parlement, de Baltische Assemblee en de Noordse Raad kan hieraan alleen maar een positieve bijdrage leveren. Het Benelux parlement zal zich in zijn plenaire vergadering van december 2020 over deze kwestie buigen.

De parlementsleden hebben ook de situatie in Wit-Rusland besproken en hun bezorgdheid geuit over de huidige situatie. Respect voor de mensenrechten is een onderwerp dat iedereen nauw aan het hart ligt en de drie assemblees zullen elkaar op de hoogte houden van hun respectievelijke werk op dit gebied.

De Noordse Raad, de Baltische Assemblee en het Benelux parlement hebben een lange geschiedenis van samenwerking en komen regelmatig bijeen om kwesties van gemeenschappelijk belang te bespreken.