Benelux als digitale voorloper in de EU

Op vrijdag 22 november 2019 vergaderde de commissie voor grensoverschrijdende samenwerking voor de laatste keer voor de plenaire vergadering van de Benelux parlementaire assemblee op 6 en 7 december 2019.

Het ontwerp van aanbeveling betreffende de Benelux als digitale voorloper in de EU werd besproken en aangenomen. Dit ontwerp van aanbeveling zal worden voorgelegd aan de plenaire vergadering. Er wordt onder andere gefocust op de vervolmaking van de digitale eengemaakte markt in de EU, de voortrekkersrol die de Benelux hierin moet nemen, het ondersteunen van innovatieve startups in het kader van grensoverschrijdende samenwerking tussen regio’s en de samenwerking tussen de Benelux-landen op het vlak van artificiële intelligentie.

Tijdens de plenaire vergadering van de Benelux parlementaire assemblee zal een themadebat worden georganiseerd over dit onderwerp.