Politiesamenwerking in de Benelux

De vergadering van de commissie voor justitie en veiligheid op vrijdag 22 november 2019 concentreerde zich op de politiesamenwerking in de Benelux en de toepassing van het Benelux Politieverdrag uit 2018. De heer Jochen Stöger (Benelux) gaf een overzicht van de inhoud van dit verdrag uit 2018 en de gevolgen voor de verschillende nationale politiediensten.

Verder werd het ontwerp van aanbeveling inzake mensenhandel besproken en aangenomen Deze aanbeveling concentreert zich op de aanpak van mensenhandel in de virtuele wereld. Zo moet de focus liggen de bescherming van de meest kwetsbaren zoals jongeren. Ook de samenwerking en uitwisseling op het gebied van technologische ontwikkelingen in de aanpak van mensenhandel met landen buiten de Benelux moet worden versterkt. Tenslotte moet de focus ook liggen op de gezamenlijke aanpak van de georganiseerde internationale criminele structuren die verantwoordelijk zijn voor deze misdrijven.