Werkbezoek aan Schijndel (NL)

Op vrijdag 25 oktober 2019 bracht de commissie Financiën en Mobiliteit van het Beneluxparlement onder leiding van commissievoorzitter Willem Draps en rapporteur Patricia Creutz een werkbezoek aan Schijndel. Twee actuele mobiliteitsvraagstukken werden onderzocht: de omschakeling naar de digitale vrachtbrief en de invoering van lange zware vrachtwagens.

Vertegenwoordigers van de betrokken sectoren benadrukten de voordelen van de digitalisering van vrachtbrieven: kostenbesparingen, een efficiëntere organisatie en doeltreffendere controles. Zij wezen er ook op dat de toelating van lange zware vrachtwagens met een grotere capaciteit (ecocombis) tot het wegennetwerk van de Benelux kan zorgen voor een grotere competitiekracht van onze ondernemingen en een vermindering van de impact van de vervoerssector op het leefmilieu.