Betere arbeidsmobiliteit

Het Benelux-parlement nam eensgezind de aanbeveling aan voor een betere arbeidsmobiliteit in de Benelux. Hierin wordt onder meer gepleit voor de verdere uitbouw van grensinformatiepunten, grensoverschrijdende bemiddeling en informatie op de werkvloer zelf, grensoverschrijdende stages en studentenuitwisselingen. De sociaalrechtelijke en fiscale regels moeten worden gecoördineerd, vooral in verband met de verschillende pensioenleeftijden in de Benelux.