Het Benelux Parlement herneemt de werkzaamheden

Op vrijdag 4 oktober 2019 vonden in de Belgische Senaat de eerste commissievergaderingen plaats van het Benelux Parlement na de zomervakantie. Het themadebat dat tijdens de plenaire vergadering in december 2019 zal worden georganiseerd over de digitale markt, werd voorbereid in de Commissie voor grensoverschrijdende samenwerking. Er werd duidelijk gesteld dat de Benelux als digitale voorloper in Europa het voortouw kan nemen. De Commissie voor financiën en mobiliteit bereidde haar werkbezoek voor aan het bedrijf “Fleetpoint” in Schijndel (Nederland) in het kader van het dossier rond de digitale vrachtbrief in het goederenvervoer. Tenslotte werden in het Permanent Comité van het Benelux Parlement de laatste afspraken gemaakt aangaande de conferentie over biologische landbouw die zal doorgaan op 18 oktober 2019 te Bettembourg (Luxemburg). Er werd ook aangekondigd dat in mei 2020 te Riga (Letland) een trilateraal overleg zal plaatsvinden tussen het Benelux Parlement, de Noordse Raad en de Baltische Assemblee over veiligheid en defensie.