Hoorzittingen op de commissiedag van 28 september 2018

  • Martin Unfried (ITEM): gegevensuitwisseling over de grenseffecten van belastingherzieningen
  • Peter Verkoulen (ITEM): digitale Benelux
  • Isabelle Schroeder (Luxemburg): geweld tegen vrouwen