Eerste Benelux Forum van Europees Jongerenparlement

Op het Eerste Benelux Forum van het European Youth Parliament (Brussel, 2-3 oktober 2018) worden de klimaatdoelstellingen, het geweld tegen vrouwen, de regionale samenwerking en de circulaire economie behandeld. De workshops vinden plaats bij de Benelux-unie, de plenumvergadering in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Het Benelux-parlement en minister van Buitenlandse zaken Reynders werken mee aan dit initiatief.