Bevordering van vrachtvervoer per spoor

Hoewel het wel degelijk zijn plaats verdient in de multimodale keten, blijft het vrachtvervoer per spoor tussen de Benelux-landen onderbenut: amper 4,1% van het vrachtvervoer in de Benelux gebeurt via het spoor.

Voor de versoepeling van het vrachtvervoer per spoor moeten regelgeving en procedures worden geharmoniseerd en vereenvoudigd. De automatische beveiligingssystemen ERTMS moeten op elkaar worden afgestemd. Voor het Benelux-parlement moeten alle vervoersmodi gelijk bijdragen aan de externe transportkosten. Trucks en binnenvaart dragen respectievelijk amper 19 en 16 procent van hun externe kosten, terwijl dat voor het spoorvrachtvervoer 98 procent bedraagt.

Dat staat in een aanbeveling aan de drie regeringen die het Benelux-parlement op 16 juni 2018 bijna unaniem aannam. Er was 1 VVD-tegenstem en de PVV onthield zich.