Samenwerken maakt weesgeneesmiddelen beterkoop

België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland werken in het platform www.beneluxa.org samen om nieuwe weesgeneesmiddelen sneller en tegen een aanvaardbare prijs beschikbaar te stellen. Een weesgeneesmiddel dient voor een ernstige en zeldzame aandoening, een ziekte die minder dan 5 op 10.000 mensen treft. Misschien is meer afstemming in Benelux-verband mogelijk wanneer de Europese Verordening HTA op de Europese agenda komt en wanneer het Europese onderzoek over beschermingsconstructies beschikbaar is.

Het Benelux-parlement nam hiervoor unaniem een aanbeveling aan de 3 Benelux-regeringen aan op 16 juni 2018.