Bezoek Landtag

Op 28 november 2017 had een delegatie van het Benelux Parlement een ontmoeting met de Minister-president van Noordrijn Westfalen (NRW), de heer Armin Laschet. Ook de minister van Europese Zaken Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, was aanwezig.

De delegatie van het Benelux Parlement was samengesteld uit de voorzitter, de heer André Postema , de ondervoorzitter, mevrouw Maya Detiège, de voorzitter van de Nederlandse delegatie, de heer Martijn Van Helvert, en de voorzitter van de contactgroep NRW, mevrouw Patricia Creutz.

De ontmoeting met de Minister-President werd voorafgegaan door een ontmoeting met de voorzitter van de “Parlamentariergruppe NRW-Benelux”, de heer Marcus Optendrenk, en andere leden van de Landtag. De delegatie had eveneens een gesprek met de Voorzitter van de Landtag, de heer André Kuper.

Tijdens deze ontmoetingen kwamen volgende thema’s ter sprake:

–       De erkenning van beroepsdiploma’s;
–       Mobiliteit (met inbegrip van de IJzeren Rijn);
–       De politiesamenwerking;
–       De nucleaire veiligheid.

Deze thema’s zijn eveneens opgenomen in het recente regeringsakkoord van NRW.Er werd afgesproken om deze thema’s in de toekomst verder uit te diepen en de pistes van mogelijke samenwerking te onderzoeken.

De delegatie vroeg tevens de aandacht voor de Einstein Telescoop, een telescoop voor de detectie en bestudering van zwaartekrachtgolven. De regio Noord- en Zuid- Limburg en NRW worden genoemd als één van de mogelijke locaties om de Einstein Telescoop te realiseren.

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/ministerpraesident-laschet-empfaengt-vertreterinnen-und-vertreter-des-benelux