Patiënten zonder grenzen

Het rapport patiënten zonder grenzen van de Benelux Unie toont aan dat er jaarlijks minstens 168.000 patiënten de grens oversteken voor behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk, omwille van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de zorg, de nabijheid van de zorgverlener en kostprijsoverwegingen. Toch staan er nog barrières een goede grensoverschrijdende zorg in de weg, zoals slechte informatie over kosten en kwaliteit, onzekerheid over terugbetaling of een moeizame informatie-uitwisseling uit medische dossiers.   Het rapport patiënten zonder grenzen van de Benelux Unie toont aan dat er jaarlijks minstens 168.000 patiënten de grens oversteken voor behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk, omwille van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de zorg, de nabijheid van de zorgverlener en kostprijsoverwegingen. Toch staan er nog barrières een goede grensoverschrijdende zorg in de weg, zoals slechte informatie over kosten en kwaliteit, onzekerheid over terugbetaling of een moeizame informatie-uitwisseling uit medische dossiers.
Aan dit rapport werd in maart 2017 een actualiteitsdebat gewijd. Het plenaire Benelux-parlement heeft op 16 juni 2017 kamerbreed (maar met onthoudingen van de Nederlandse PVV) hierover een aanbeveling aangenomen. Daarin wordt gepleit voor onder meer betere informatie over de mogelijkheden, de terugbetaling van medische tussenkomsten, fraudebestendigheid en transparantie, een vlotte uitwisseling van elektronische gezondheidsgegevens met privacybescherming voorop. De aanbeveling vertrekt nu naar het Benelux-ministercomité.