Duurzame mobiliteit

Hans Bruyninckx, topman van het Europees Milieuagentschap in Kopenhagen, was de keynote-spreker op het plenumdebat over duurzame mobiliteit in het Benelux-parlement op 16 juni 2017. Bruyninckx pleitte er voor een systeembenadering. Elektrisch gaan rijden is goed, maar lost het fileprobleem niet op. Je moet ook werken aan ruimtelijke ordening en durven te spreken over de fiscaliteit van salariswagens. Positieve signalen ziet hij in de toename van het slimme autodelen, het deel-fietsen en het elektrisch fietsen. In Denemarken kan je met één kaart alle openbaar vervoer nemen, in het hele land. In de Benelux-landen is er op dat vlak nog veel inhaalwerk.
Wouter Devriendt (Groen) besloot dat er in navolging van het sociaal pact na de Tweede Wereldoorlog, nu een milieupact nodig is dat een milieubeleid voor de langere termijn alvast over parlementsverkiezingen tilt.
Binnenkort wordt er in commissie gewerkt aan een ontwerp van aanbeveling.