Luchtvaartcontrole

De luchthaventarieven verschillen nogal van land tot land. In België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk bedragen ze 65 à 70 euro, in Duitsland 87 euro. De Belgische mobiliteitsminister François Bellot (MR) stelde voor dat de CEO’s van Belgocontrol en Analux de problemen inzake job-behoud bij verdere samenwerking uitklaren.

Op 17 juni 2017 nam het Benelux-parlement de aanbeveling over de samenwerking op het vlak van controle van het luchtvaartverkeer kamerbreed aan, minus de onthouding door de Nederlandse PVV. In de resolutie worden de drie regeringen opgeroepen om nog meer samen te werken in FABEC en alvast een gemeenschappelijke tarifering uit te werken. In het luchtruimblok FABEC krijgen luchtvaartmaatschappijen en militaire toestellen de efficiëntste route en tijdsslot toegewezen. Deze aanbeveling werd aangenomen op de plenumvergadering op 17 juni 2017. Zij gaat nu naar het Benelux-ministercomité.