Nieuwe aanbevelingen in zomerverlof

Op de commissiedag van 30 juni 2017 werd het ‘zomerwerk’ gepland. Tegen de volgende commissiedag op 29 september 2017 worden sneuvelteksten opgesteld die moeten leiden tot aanbevelingen over duurzame mobiliteit, sociale dumping (wat met een zwarte lijst van bedrijven die inbreuken plegen?) en tarifering van de trein in de Benelux. De bedoeling is de teksten te behandelen op de plenumvergadering van  24 en 25 november 2017 in Maastricht.