Internationale samenwerking bij grensoverschrijdende enquêtes

Zoek internationale samenwerking op bij enquêtes met grensoverschrijdend karakter. Dit advies kreeg de Tweede Kamer van de evaluatiecommissie op parlementaire enquêtes. Daarbij kan ook worden bezien in hoeverre transnationale parlementen, zoals het Europees Parlement of het Beneluxparlement, hierin betrokken kunnen worden. Denkbaar is dat in twee (of meer) landen enquêtecommissies worden ingesteld die hun onderzoeken op elkaar afstemmen en mogelijk zelfs onderzoekstaken verdelen. Zo kan op gecoördineerde wijze het onderzoek worden uitgevoerd door – met gebruikmaking van de eigen bevoegdheden – informatie te vergaren, personen te verhoren en de bevindingen uit te wisselen.

Klik hier…