Benelux-paviljoen

Misschien hoort een gemeenschappelijk Benelux-paviljoen wel thuis op kleinere internationale tentoonstellingen, zoals die over tuinbouw in Bejing in 2019. “Op de veel grotere Wereldtentoonstellingen willen landen zichzelf profileren”, stelde Leo Delcroix, gewezen Belgisch commissaris-generaal voor Shanghai en Milaan, op de hoorzitting van 3 februari 2017. Het Beneluxparlement had dergelijke samenwerking voorgesteld in een eerdere aanbeveling.