Commissiedag op 10 maart 2017

  • Bespreking van het nieuwe voorstel van aanbeveling over samenwerking op het vlak van controle van het luchtvaartverkeer
  • Vlaams gewestelijk havencommissaris Jan Blomme over het Vlaamse havenbeleid