Benelux is een sterk merk

In zijn brief van 17 januari 2017 aan de Tweede Kamer somt de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Bert Koenders de prioriteiten op van het Nederlandse voorzitterschap van de Benelux Unie in 2017-2018. “De Benelux is een ‘sterk merk’ en dat wil Nederland het komende jaar ook verder uitdragen.”

Kamerbrief over de Benelux Top en het Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2017