Maand: november 2016

André Postema is nieuwe voorzitter

Het Beneluxparlement vergaderde op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2016 voor het laatst in het Belgische Federale parlement. In 2017 en 2018 vinden deze vergaderingen plaats in de Eerste Kamer in Den Haag. Als voorzitter wordt Maya Detiège (sp.a)

Sociale dumping

De Belgische staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer respecteert het vrije personenverkeer als basispijler van de Europese Unie. Wanneer er echter oneerlijke concurrentie door sociale dumping optreedt, moet de overheid daar tegen in gaan. De in

Frauduleuze doorverkoop van toegangskaartjes

De aanbeveling over de frauduleuze doorverkoop van toegangskaartjes lokte nog altijd principiële bezwaren uit bij de Nederlandse liberalen op de plenumvergadering van 25 november 2016. Voor hen moet de markt volop kunnen spelen. Dat kaartjes voor een optreden van Coldplay

Benelux-paviljoen op Wereldtentoonstelling

Op de Wereldtentoonstelling van Milaan in 2015 was Luxemburg niet aanwezig. De Belgische en Nederlandse paviljoenen waren te ver van elkaar verwijderd om logistiek samen te werken. Dit kan beter én goedkoper, vond het Beneluxparlement in zijn aanbeveling. Het Comité

Defensiesamenwerking in Benelux wordt verder uitgediept

Marine is het paradepaardje voor de doorgedreven samenwerking in de Benelux. Dit moet nu ook op andere eenheden worden toegepast: helikopteronderhoud, gemeenschappelijke opleidingen, luchttransportcapaciteit. De aanbeveling werd breed gedragen op de plenumvergadering van 25 november 2016. Alleen de Nederlandse SP

Vrijdag 25 november 2016

Het Beneluxparlement komt in plenum samen op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 2016 in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. Drie Belgische ministers beraadslagen op vrijdagnamiddag 25 november 2016 met het Beneluxparlement: 14u15: voorstel van aanbeveling over defensie – met

Grensbewaking in de E.U.

Willem Draps (MR) en Daniel Senesael (PS) vertegenwoordigden het Beneluxparlement op de 35ste zitting van de Baltische Assemblee in Riga op 27 en 28 oktober 2016. Migratie en grensbewaking in de E.U., maar ook de demografische uitdagingen voor de Baltische

Top