Maand: oktober 2016

Doorverkoop van toegangskaartjes

Het voorstel van aanbeveling over de doorverkoop van toegangskaartjes werd aangenomen op de commissiedag van 21 oktober 2016. Het zal worden voorgelegd op de plenumvergadering van 25 en 26 november 2016. In de aanbeveling worden suggesties aangereikt om bedrog en

Benelux-Railagenda

De Belgische mobiliteitsminister François Bellot overliep de Benelux-Railagenda op de commissiedag van 21 oktober 2016. Bij de leden van het Beneluxparlement  rezen heel wat vragen over het uitblijven van een alternatief voor de Fyra en een duidelijke rail-agenda. Zelf betreurde

Belgocontrol

Als CEO van Belgocontrol lichtte Johan Decuyper op de commissiedag van 21 oktober 2016 zijn ambities inzake Benelux-samenwerking toe. In 2012 had het Beneluxparlement al Aanbeveling 837 aangenomen om tot één enkel Benelux-tarief te komen. In België en Luxemburg bedraagt

Sociale dumping

Naast samenwerking en informatiedeling tussen politie, justitie, fiscus, sociale inspectie en arbeidsinspectie van de drie landen, wordt in het voorstel van aanbeveling inzake sociale dumping ook gevraagd bedrijven die zich schuldig maken aan sociale dumping uit te sluiten voor overheidsopdrachten,

Digitale Benelux

De digitale economie zorgt voor innovatie, groei en sociale welvaart. Daarom wil de Benelux het rolmodel zijn voor de eengemaakte digitale markt in de Europese Unie. De drie landen beschikken namelijk over hooggekwalificeerde IT-ers, hoogwaardige breedbandinfrastructuur, sterk beveiligde gegevenscentra en

Smart City Esch-Belval

Na eerdere conferenties van het Beneluxparlement over ‘slimme steden’ in Deventer en Gent vond op 7 oktober 2016 in Esch-Belval (L) het laatste deel van het drieluik plaats onder de naam ‘Smart Cities – Smart Grids’. De deelnemers ontdekten het

Samen met Ozark Henry tegen mensenhandel

De zanger Ozark Henry en Maya Detiège, voorzitter van het Beneluxparlement, namen op 30 september 2016 deel aan de Benelux-opleidingsdag voor hulpverleners in opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel. Vermits mensenhandel vaak grensoverschrijdend is, moeten de hulpverleners de procedures, regels en

Top