Maand: april 2016

Reacties van het Ministercomité

Het Benelux-ministercomité heeft gereageerd op BNL866-2 en BNL865-2 van het Benelux-parlement: Onderzoek of het binnenlands spoortarief kan gelden voor het buurlandverkeer (866-3-FN) Onderzoek of de communicatie tussen de drie landen voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel kan worden gestimuleerd

Hoorzittingen over de Fyra, terreurbestrijding en migratiestromen

11.00 u: Marjon Kaper (NS International) en Etienne De Ganck (directie Transport NMBS) n.a.v.  de bespreking van het verslag De reiziger in de kou van de Nederlandse parlementaire Fyra-enquêtecommissie (http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/parlementaire-enquetecommissie-fyra/rapport) 11.30 u: coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nederland (https://www.nctv.nl/) 12.30 u:

Top