Hoorzittingen over de Fyra, terreurbestrijding en migratiestromen

logo_belux_multi

11.00 u: Marjon Kaper (NS International) en Etienne De Ganck (directie Transport NMBS) n.a.v.  de bespreking van het verslag De reiziger in de kou van de Nederlandse parlementaire Fyra-enquêtecommissie (http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/parlementaire-enquetecommissie-fyra/rapport)

11.30 u: coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Nederland (https://www.nctv.nl/)

12.30 u: vertegenwoordiger van het kabinet-Francken (Asiel en Migratie) en journalist Pieter Stockmans (MO – http://www.mo.be/) over migratiestromen