Jaar: 2015

​​​​Het Benelux-parlement wil meer samenwerking op het vlak van de bescherming van de privacy om tot een Benelux-standaard te komen die als voorbeeld zal dienen voor de Europese Unie.​

​​Het Benelux-parlement vraagt dezelfde regels voor de toegang van assistentiehonden in de hele Benelux, ongeacht het land of de deelstaat waarin zij werden geattesteerd of waarin de instructeur die hen africhtte, werd erkend.​​​

Zijn zeer grote veestapel maakt de Benelux bijzonder kwetsbaar voor antibioticaresistentie. Terwijl Belgische experten voor een wettelijke basis voor de antibiotica-regeling zijn, kent  Nederland een zelfregulerend systeem waarbij met succes een spiegel over het voorschrijfgedrag wordt voorgehouden. De nieuwe aanbeveling houdt …

Bestrijding van antibioticaresistentie bij dieren Read More »

​​Voor voorzitter Maya Detiège biedt de grensovers​​chrijdende samenwerking in de Europese Unie, maar ook in de Benelux een grote toegevoegde waarde voor de terreurbestrijding. ” De politie- en veiligheidsdiensten van de Benelux en de Europese Unie moeten hun krachten b​​​undelen en …

Benelux-parlement reageert op terreurdreiging Read More »

​​​​​​Op de wereldtentoonstelling in Milaan was Luxemburg niet vertegenwoordigd. De Belgische en de Nederlandse paviljoenen lagen ver van elkaar verwijderd. Er zou één Benelux-paviljoen moeten komen waarin de lid- en de deelstaten het thema afzonderlijk kunnen illustreren. Dit zal ook …

Internationale events Read More »

Lees hier de persartikels verschenen van 29/09/2015 tot 19/11/2015: 20151119154547638

​​​De Beneluxlanden keurden op 19 oktober 2015 een gemeenschappelijke Verklaring goed over de aanleg van een grensoverschrijdend netwerk van oplaadpunten voor elektrische wagens en tankpunten voor aardgas en waterstof. De Benelux is hiermee de eerste regio die de Europese richtlijn …

Week van de Energie wil komen tot alternatieve brandstoffen Read More »

In de commissies van het Beneluxparlement werden op vrijdag 16 oktober 2015 aanbevelingen voorbereid die in december 2015 in de plenaire vergadering worden behandeld. Voor de bestrijding van antibiotica-resistentie bij dieren werden Prof. Sarne De Vlieger (UGent en Orde der …

Commissiedag 16 oktober 2015 Read More »

Deventer kreeg op 9 oktober 2015 het bezoek van een delegatie van het Beneluxparlement. Ze kwamen er kijken hoe deze hisotrische stad de modernste technologie binnenhaalt. Bij de renovatie van de oude havenwijk speelt de overheid geen dirigerende, maar wel …

Smart City Deventer Read More »

Lees hier de persartikels verschenen van 16/06/2015 tot 28/09/2015: 20150928153042440 20150928153124878