Week van de Energie wil komen tot alternatieve brandstoffen

​​​De Beneluxlanden keurden op 19 oktober 2015 een gemeenschappelijke Verklaring goed over de aanleg van een grensoverschrijdend netwerk van oplaadpunten voor elektrische wagens en tankpunten voor aardgas en waterstof. De Benelux is hiermee de eerste regio die de Europese richtlijn ter zake een concrete invulling geeft. Maya Detiège (sp.a) en Gusty Graas (DP) waren aanwezig bij de ondertekening van deze verklaring die past in de Week van de Energie.
De Vlaamse transportsector heeft zelf de minimale normen bepaald voor de vlotte aansluiting op Nederland dat al over meer laadpunten voor alternatieve brandstoffen beschikt. Met deze ervaring voor ogen dringt de voorzitter van de economiecommissie, de Luxemburger Gusty Graas (DP), erop aan dat de sector zelf nog nauwer betrokken wordt bij de uitvoering van de Europese richtlijn. Graas deed zijn oproep op de conferentie over duurzame mobiliteit die op 23 oktober 2015 in Oostende de Week van de Energie afsloot.