Commissiedag 16 oktober 2015

In de commissies van het Beneluxparlement werden op vrijdag 16 oktober 2015 aanbevelingen voorbereid die in december 2015 in de plenaire vergadering worden behandeld.

Voor de bestrijding van antibiotica-resistentie bij dieren werden Prof. Sarne De Vlieger (UGent en Orde der Dierenartsen), de Nederlandse dierenarts Maaike van de Berg en dr. Hetty van Beers-Schreurs van de Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen Nederland gehoord.

Prof. De Vlieger besprak de spreidstand van de dierenarts tussen aan de ene kant het dierenwelzijn, de volksgezondheid en de voedselveiligheid en, aan de andere kant, de economische werkelijkheid. Hij bleek een voorstander van een wettelijke basis voor de antibiotica-regeling.​​​

Nederland kende, na sterke politieke druk, een zelfregulerend systeem waarbij met succes een spiegel over het voorschrijfgedrag wordt voorgehouden.

In het ontwerp van aanbeveling wil de commissie in Beneluxverband komen tot de uitwisseling van goede praktijken, een zelfregulerend platform met veehouders en dierenartsen, efficiënter de illegale handel in antibiotica tegengaan en de sector sensibiliseren met onder meer een bedrijfsgezondheidsplan.