Hoogtepunten plenaire zitting 9 en 10 december 2022

Het Benelux parlement vergaderde op 9 en 10 december 2022 in plenaire zitting en organiseerde een themadebat over de samenwerking van de Benelux-landen over defensie.

Mevrouw Olena Kondratiuk, ondervoorzitster van het Oekraïnse parlement, was de eregast van dit themadebat. Ze sprak als eerste de vergadering toe en benadrukte dat Oekraïne niet enkel het eigen grondgebied verdedigd, maar de hele Europese Unie. Ze herhaalde de wens van Oekraïne om zo snel mogelijk toe te treden tot de Europese Unie. Daarnaast riep ze onder andere op om het systeem van vetorecht in internationale vergaderingen af te schaffen, een speciaal tribunaal voor oorlogsmisdaden in Oekraïne op te richten en vooral zo snel mogelijk Oekraïne te bevrijden en de vrede weer te herstellen.

De drie Benelux-ministers/staatsecretarissen hebben in videoboodschappen een overzicht gegeven van de huidige samenwerking op vlak van defensie. De samenwerking tussen de drie landen is ondertussen al een lange traditie en in de toekomst zullen er ook telkens nieuwe inspanningen gedaan worden om deze verder te zetten. De drie grote prioriteiten liggen momenteel bij het versterken van de interoperabiliteit, gezamenlijke aankopen (ook voor leveringen aan Oekraïne) en groene defensie.

Het Benelux parlement nam een aanbeveling aan over de samenwerking van de Benelux-landen inzake defensie, de Europese dimensie van defensie en de bijdrage van de Benelux-landen in de EU-initiatieven inzake veiligheid en defensie.

Daarnaast werden de jaarprogramma’s van de commissies voor 2023 voorgesteld en het budget voor 2023 besproken.

Vanaf januari 2023 neemt de Nederlandse delegatie het voorzitterschap van het parlement voor twee jaar over en er werd op het einde van de zitting afscheid genomen van Belgisch voorzitter mevrouw Patricia Creutz.