Plenaire zitting van 9 en 10 december 2022: Samenwerking op vlak van defensie

Het Benelux parlement houdt zijn traditionele decemberzitting op 9 en 10 december 2022 in het Federaal Parlement in Brussel.

De werkzaamheden worden gestreamd via deze link (op 9/12) en deze link  (op 10/12)

Het centrale thema van deze zitting is de samenwerking van de Benelux-landen op defensiegebied en de bijdrage van de Benelux-landen aan de veiligheids- en defensie-initiatieven van de EU. Klik hier voor het programma…

Dit thematische debat zal uit drie delen bestaan.

Het eerste deel is getiteld “Beleid inzake defensiesamenwerking tussen de Benelux-landen en de Europese dimensie” en zal worden gevoed door videoboodschappen van de ministers van Defensie van de drie Benelux-landen. Er is ook een presentatie gepland van mevrouw Olena KONDRATIUK, vice-voorzitter van de Verkhovna Rada (Oekraïens parlement). Mevrouw Kondratiuk zal de gehele plenaire vergadering bijwonen.

Het tweede deel zal gaan over defensiesamenwerking: stand van zaken en toekomstperspectieven en het derde deel over goede praktijken die door internationale gasten (Noordse Raad, Baltische Vergadering, Parlementaire Conferentie Oostzee) worden voorgesteld.

Het Benelux parlement zal vervolgens een voorstel voor een aanbeveling bespreken en ter stemming brengen over de samenwerking op defensiegebied tussen de Benelux-landen, de Europese dimensie van defensie en de bijdrage van de Benelux-landen aan de veiligheids- en defensie-initiatieven van de Europese Unie.