Overstromingen en waterbeheer

Op 14 oktober organiseerde het Benelux parlement een conferentie met als thema “overstromingen en waterbeheer – want het water stopt niet aan de grens” in het Duitstalig parlement in Eupen.

Rapporteurs voor dit thema zijn Cécile Hemmen (Lux), Gwenaëlle Grovonius (B) en Rik Janssen (NL).

Klik hier voor het programma…

De conferentie werd ingeleid met een filmpje van de BRF (Belgischer Rundfunk) over de ravage na de overstromingen van juli 2021 en de uiteenzetting van de heer Emile Roemer (commissaris van de Koning in Limburg – NL).

Vervolgens werden de menselijke en economische gevolgen van de overstromingen in juli 2021 belicht met sprekers van het Belgische Rode Kruis, de Luxemburgse administratie voor waterbeheer en de pakkende getuigenis van de secretaris-generaal van Kabelwerk Eupen.

Daarnaast werden ook de internationale dimensie en de wetenschappelijke blik op de problematiek besproken. Daar bleek duidelijk de noodzaak aan een grensoverschrijdende gezamenlijke aanpak van de problematiek, zowel wat betreft duurzaam bouw- en natuurbeleid als preventie en waarschuwingssystemen over de grenzen heen.

Tijdens de verschillende uiteenzettingen en debatten kwamen een aantal punten aan bod waar het Benelux parlement zich in haar toekomstige werkzaamheden verder over zal buigen:

  • De nood aan een Europees fonds voor natuurrampen
  • Eenvoudigere grensoverschrijdende samenwerking tussen de verschillende bevoegde overheidsdiensten
  • Een duidelijkere taakverdeling en samenwerking tussen hulporganisaties en de overheid
  • Een gespecialiseerd coördinatieorgaan voor hulp bij natuurrampen
  • Betere preventie en waarschuwingssystemen over de grenzen heen
  • Duurzaam natuur- en bouwbeleid over de grenzen heen

De conferentie werd gevolgd door een werkbezoek aan de gemeente Dolhain (Limbourg) waar de parlementsleden werden ontvangen door het schepencollege voor een gesprek en rondgeleid in de gemeente om de huidige situatie te ervaren. Daar bleek dat er vooral vraag was naar een betere coördinatie over de gemeentegrenzen heen en naar bijkomende fondsen om niet enkel te herstellen, maar duurzaam en op lange termijn te plannen.