Defensie, overstromingen en fake news

Het Beneluxparlement heeft op 1 juli 2022 in Brussel zijn laatste commissiedag voor het zomerreces gehouden.

De Commissie buitenlandse zaken is bijeengekomen om haar werkzaamheden voort te zetten met betrekking tot de samenwerking van de Benelux-landen inzake defensie, de Europese dimensie van defensie en de bijdrage van de Benelux-landen in de EU-initiatieven inzake veiligheid en defensie. Er is een hoorzitting gehouden met de heer Jean-Pierre Van Aubel, expert in defensiebeleid en strategie bij het Secretariaat-generaal van de European External Action Service (EEAS).

De Gemengde Comités Ruimtelijke Ordening, Milieu en Klimaat & Grensoverschrijdende Samenwerking bespraken overstromingen en waterbeheer. Patrick van der Broeck, dijkgraaf van Waterschap Limburg, en Jan Dekker, vertegenwoordiger van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut gaven een presentatie over de overstromingen van juli 2021.

In de vergadering van de Verenigde Commissies Grensoverschrijdende samenwerking en Justitie en Veiligheid is de bespreking van het voorstel voor een aanbeveling inzake fake news en desinformatie voortgezet. Zij bespraken ook de vraag of internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Benelux in de toekomst aan de orde moet komen in de werkzaamheden.