Benelux parlement opnieuw aan het werk

Op 24 september 2021 vatte het Benelux parlement de werkzaamheden van het nieuwe parlementaire jaar aan.

De verenigde commissies kwamen samen voor een hoorzitting van de heer Eric ter Hark, voorzitter van The Benelux Business Roundtable, over klimaatadaptatie en het behalen van de klimaatdoelstellingen in het kader van de Green Deal. Hij legde de nadruk op het feit dat de Benelux-landen voor een grote uitdaging staan en door hun positie in Europa ook een veel zwaardere inspanning moeten doen.

Hij hoopt dat er snel akkoorden zullen worden gesloten over het grensoverschrijdend transport van CO2 zodat de bedrijven duidelijkheid hebben en er een gelijk speelveld ontstaat. Het Benelux parlement heeft daarin een belangrijke rol te spelen zodat er voorbij de nationale schaal wordt gedacht.

De commissie Justitie besprak voor het eerst het thema van geweld tegen vrouwen in de digitale wereld. Mevrouw Elif Sariaydin (GREVIO, Raad van Europa) gaf een uiteenzetting over de verschillende vormen van geweld waarmee vrouwen in de digitale wereld te maken krijgen. GREVIO zal op korte termijn ook aanbevelingen formuleren om deze vormen van geweld te bestrijden in het kader van de Conventie van Istanbul.

Daarnaast heeft de commissie Justitie ook het voorstel tot aanbeveling betreffende de illegale drugshandel en de georganiseerde criminaliteit een eerste keer besproken.