COVID-19 en Jaarplan Benelux Unie

Op 27 november 2020 kwam de Commissie Sociale Zaken, Volksgezondheid, Onderwijs en Sport samen om verder te werken rond het thema van de Benelux samenwerking in de strijd tegen COVID 19. Er werd een hoorzitting gehouden met de heer Tom Moers, Programma Manager bij de Directie Internationale Zaken van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Diezelfde dag werd in een vergadering van de Verenigde Commissies het Jaarplan 2021 van de Benelux Unie voorgesteld. Dit plan kan de Commissies van het Benelux parlement inspireren bij het opstellen van de prioriteiten voor 2021. Het jaarplan is opgesteld rond vijf grote doelstellingen:

–              Een competitieve en duurzame Benelux

–              Een veilige en rechtvaardige Benelux

–              Een digitale Benelux

–              Een veerkrachtige en toekomstgerichte Benelux

–              Een open Benelux