Trilateraal overleg op 20 november

Op 20 november 2020 hebben de voorzitters en ondervoorzitters van het Beneluxparlment, de Baltische Assemblee en de Noordse Raad een informeel digitaal overleg gehouden. De thema’s van deze informele gedachtewisseling waren de impact van COVID-19 en de organisatie van de werkzaamheden in 2020/2021.

Wat de impact van COVID-19 betreft, werd de huidige situatie kort geschetst en werd er gepraat over de aanpak van de respectieve interregionale organisaties bij de aankoop van vaccins tegen COVID-19. Uit de gedachtewisseling blijkt dat er onderlinge verschillen zijn op het gebied van de gezamenlijke strategie, de gezamenlijke en tijdelijke aankoop van vaccins en de samenwerking tussen wetenschappers, zeker als het Staten betreft die geen lid zijn van de EU. 

Het Benelux Parlement zal op 11 december 2020 een plenaire vergadering wijden aan de Benelux-samenwerking in de bestrijding van de COVID-19-pandemie. De leden van de Noordse Raad en de Baltische Assemblee worden uitgenodigd om via Zoom aan de vergadering deel te nemen.

Bij de aanvang van het jaar 2021 zal elke assemblee ook door een nieuwe voorzitter worden geleid. De Noordse Raad zal worden voorgezeten door Denemarken, de Baltische assemblee door Litouwen en het Benelux Parlement door België. De drie assemblees zullen elkaar steeds blijven informeren over de respectieve werkzaamheden werkzaamheden. Bij de verdere samenwerking in 2021 zal de nadruk liggen op digitalisering, klimaat en het Oostelijk Partnerschap.