Conferentie over voedselzekerheid

Het Beneluxparlement heeft op 2 oktober 2020 verschillende sprekers uitgenodigd om de voedselveiligheid in de Benelux-landen te bespreken. De conferentie richtte zich op de toegang tot kwalitatieve voeding, maar ook op de uitdagingen en toekomstmodellen in de ogen van de actoren op het terrein.

Voedselveiligheid is van vitaal belang voor de burger en de overheid en het uiteindelijke doel is altijd dat de consument kan genieten van een kwalitatief product. De drie Benelux-landen hebben een controlesysteem opgezet en vandaag kunnen we concluderen dat het nalevingspercentage van de normen voor levensmiddelen in onze landen dicht bij 100% ligt. Helaas is de perceptie van de consument anders en daarom werden voorlichtingscampagnes opgezet om de consument hierover te informeren en gerust te stellen. 

De Benelux-landen hebben concrete samenwerkingsverbanden opgezet voor de uitwisseling van goede praktijken, maar ook om samen normen te bepalen op gebieden waar de Europese regelgeving nog niet is ontwikkeld. 

Voor de actoren op het terrein is fraude een van de grootste uitdagingen geworden en de bestrijding ervan is ondertussen een prioriteit. Daarom werden in alle drie de landen de nodige middelen voor de aanpak van dit probleem vrijgemaakt.​