Commissievergaderingen 3 juli 2020

Op 3 juli kwamen verschillende commissies van het Benelux parlement samen in de Belgische Senaat. Drie grote thema’s stonden op het programma:

– voorbereiding van een conferentie over voedselveiligheid in oktober 2020

– het meerjarenplan 2021-2024 van de Benelux Unie

– de gevolgen van Brexit voor de Benelux-​landen

De Benelux Unie roept burgers en politici op om deel te nemen aan de consultatie die ze organiseert in het kader van haar meerjarenplan 2021-2024 (consult.benelux.int).  In januari 2021 hoopt de Unie haar plan voor te stellen, gebaseerd op de reacties die ze kreeg op de negen pijlers van de consultatie.

Twee experten kwamen aan het woord betreffende Brexit: de heer Wim DILLEN, International Development Manager en voorzitter van de Taskforce Brexit van de Haven van Antwerpen en de heer Jan BAYART, Gevolmachtigd minister, Coördinator nieuwe verhouding EU-UK, directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (België). Beide benadrukken dat ook met een Brexit-akkoord het Verenigd Koninkrijk nu zal behandeld worden als een derde land en niet meer als een andere lidstaat van de EU. Ze maken zich ook allebei zorgen over het feit dat de “sense of urgency” bij bedrijven om zich op Brexit voor te bereiden, lijkt te verminderen door de aanslepende timing. Daarnaast is door het COVID 19-virus de interesse in Brexit zeer laag. Zowel aan de Britse als aan de Europese zijde kan men problemen verwachten op korte, maar ook op middellange termijn en het is belangrijk dat de EU ook werkt aan een lange termijn strategie.