Verslag plenaire zitting van vrijdag 19 juni 2020

Het Benelux parlement kwam op 19 juni 2020 in plenaire vergadering bijeen in Luxemburg.

Het centrale thema van deze plenaire vergadering was de internationale voetbalveiligheid, coördinatie van het politieoptreden en van de aanpak van racisme en de gevolgen van de coronacrisis voor de voetbalwereld. Programma (link)

De problematiek werd door verschillende sprekers uit de drie landen belicht en zeer concrete aanbevelingen kwamen aan bod.

Verschillende sprekers hebben opgeroepen om werk te maken van preventie via de opleiding van kinderen, jongeren, ouders en trainers.

Een betere informatie-uitwisseling, een centrale databank en een éénvormige regelgeving zijn wenselijk, maar over grensoverschrijdende stadiumverboden zijn de meningen verdeeld. De ratificatie van het Benelux-politieverdrag zou eveneens een stap in de goede richting zijn.

Wat de gevolgen van COVID-19 voor het voetbal betreft, werd de zorg geuit dat er binnen de Europese Unie geen gelijk speelveld bestaat.

Er werden eveneens best practices gedeeld uit de regio Nordrhein-Westfalen (DU) en Lille (FR).

De commissie Justitie en Veiligheid zal, samen met de contactgroepen Noordrijn-Westfalen en Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, op basis van de commissiewerkzaamheden en de plenaire zitting een aanbeveling voorbereiden voor het najaar.

Op het einde van de zitting werd een stand van zaken opgemaakt over de werkzaamheden van het Benelux Parlement rond de Benelux-samenwerking in de strijd tegen COVID-19. De leden zijn het erover eens dat de Benelux-samenwerking in het kader van COVID-19 niet goed gewerkt heeft en dat er in de toekomst werk moet worden gemaakt van een gecoördineerde aanpak tussen de drie landen. Het actualiteitsdebat van de plenaire zitting van december 2020 zal aan dit thema worden gewijd.

Brexit en de bijdrage van het Benelux-parlement aan de Conferentie over de Toekomst van Europa zullen centraal staan tijdens een extra plenaire zitting op 2 oktober 2020.