Belgische Ombudsman Pensioenen vraagt aandacht voor globalisering

De Belgische ombudsman Pensioenen wijst in zijn jaarverslag 2019 op de gevolgen van de toenemende globalisering. Steeds meer mensen uit andere landen komen werken in België ; andersom verhuizen meer en meer Belgen na hun pensionering naar het buitenland. Zowel op nationaal als op internationaal niveau moet de wetgeving worden aangepast aan deze evolutie. Te veel (toekomstig) gepensioneerden ondervinden immers nadelen van hun mobiliteit.

Harmonisering van de wetgeving in de Beneluxlanden dringt zich op en vaak is ook de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende pensioendiensten nog te vaak een werk van lange adem. De Belgische Ombudsman Pensioenen wijst in zijn jaarverslag 2019 echter ook op positieve punten in de samenwerking tussen de Benelux landen, zoals de wil om tot pragmatische oplossingen te komen en de succesvolle gezamenlijke zitdagen met de buitenlandse pensioeninstellingen.

Het Beneluxparlement organiseert ook jaarlijks een vergadering met de ombudsmannen uit de drie landen waarbij de grensoverschrijdende problemen worden aangekaart.