Het meerjarenplan van de Benelux 2021-2024

Elke vier jaar stelt de Benelux een meerjarenplan op. Hierin worden de doelstellingen van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg vastgelegd. Dit moet de organisatie in staat stellen up-to-date te blijven om een voortrekkersrol te spelen in de Europese Unie en de doeltreffendheid van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de drie landen op alle niveaus nog te vergroten.

Bij de voorbereiding van het volgende meerjarenplan 2021-2024 wordt een beroep gedaan aan alle stakeholders, zowel instellingen, organisaties als de individuele burger. Om deze reden wordt een online consultatie georganiseerd rond 8 thema’s waaraan kan worden deelgenomen tot 1 juni 2020.

Meer informatie is terug te vinden op https://consult.benelux.int/nl/