Studentenmobiliteit in de Benelux

Op vrijdag 6 maart 2020 kwam de Commissie voor sociale zaken, volksgezondheid, onderwijs en sport samen voor een gedachtewisseling rond studentenmobiliteit in de Benelux. De heer Marc Bertrand, Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, gaf zijn visie op de problematiek met concrete voorbeelden uit de praktijk.

Er werd gepleit voor de creatie van een informatiepunt voor betrokken studenten en ouders, vergelijkbaar met het informatiepunt dat in het verleden is opgericht met betrekking tot grensarbeid. De beschikbare informatie moet vooral praktisch van aard zijn en de problemen moeten op een pragmatische manier worden benaderd; de betrokkenen moeten als het ware bij de hand worden genomen om tot een oplossing voor de concrete situatie te komen.

Tenslotte moet dit ook gezien worden in de ruimere context van de wederzijdse erkenning van diploma’s en eventuele bestaande quota met betrekking tot buitenlandse studenten.