Einstein Telescoop in de Benelux

De heren Christophe Colette (Universiteit Luik), Martijn Rumpen (Provincie Limburg) en professor Frank Linde (NIKHEF – Nationaal Instituut voor subatomaire fysica) gaven op vrijdag 6 maart 2020 een presentatie over de Einstein Telescoop. Meer informatie is tevens te vinden op https://www.einsteintelescope.nl/.

Aansluitend aan deze gedachtewisseling werd het voorstel van aanbeveling door de leden van de Verenigde commissies Grensoverschrijdende samenwerking & Contactgroep Noordrijn-Westfalen besproken en gefinaliseerd. Zie bijlage…