Benelux Assemblee onderzoekt het beleid inzake veiligheid van Lille OSC.

Op vrijdag 14 februari 2020 bracht een delegatie van de Benelux Assemblee een werkbezoek aan de voetbalclub Lille OSC. Leden van de delegatie hadden een diepgaande gedachtewisseling met de clubverantwoordelijken inzake beveiliging en de strijd tegen hooliganisme. Ook een vertegenwoordiger van de politie van Rijsel nam deel aan het gesprek.

Er is duidelijk gebleken tijdens het onderhoud dat een echt veiligheidsbeleid maar kans op slagen heeft mits een serieuze financiële inspanning. Het totaalbudget van Lille OSC bedraagt ongeveer 200 miljoen euro. Drie miljoen euro hiervan gaat naar het veiligheidsbeleid. Het betreft hier ondermeer de veiligheid in het eigen stadion, de begeleiding van de eigen supporters naar andere stadions, de jaarlijkse bijdrage aan de politie van Rijsel, de aanwezigheid van het noodzakelijke medische personeel in een stadion van 50.000 supporters, enz.

Het is evident dat een efficiënt veiligheidsbeleid nood heeft aan een doorgedreven professionalisering. Iedereen die in de club betrokken is bij veiligheid, is in dienst van de club. Dit geldt ook voor de stewards. Hoewel vrijwillige medewerkers deel uitmaken van de charme van de sport, kan een club die actief is op het hoogste niveau, niet langer enkel vertrouwen op de bereidwilligheid van vrijwilligers. Eigen professioneel opgeleide werknemers zijn noodzakelijk.

Er kan zeker en vast geleerd worden van andere clubs en systemen in binnen- en buitenland. Zo werkt het systeem van stadionverboden in Frankrijk zeer goed, maar is het niet mogelijk om boetes uit te schrijven aan supporters, daar waar dit in België wel kan. Van de andere kant is de samenwerking tussen de club en de ordediensten in Frankrijk beter georganiseerd en worden de financiële kosten beter verdeeld.

De Benelux Assemblee zal tijdens de verdere werkzaamheden rond dit thema onderzoeken

 

hoe de Benelux-landen het voortouw kunnen nemen op het vlak van een internationale samenwerking tussen clubs, voetbalbonden, enz. wat veiligheid betreft, om hopelijk zo gangmaker te zijn voor een regeling op Europees niveau.